Wieża Clausiusa

Informacje ogólne

Na terenie kampusu Politechniki Koszalińskiej wybudowana zostanie Wieża Clausiusa.

Idea wybudowania wieży zrodziła się już trzydzieści lat temu. Jej zalążkiem był pomysł zbudowania wahadła Foucaulta w jednej z auli Politechniki Koszalińskiej. Dopiero gdy rozpoczęto budowę kampusu Politechniki przy ulicy Śniadeckich, pojawiła się wizja wybudowania wahadła w wieży o kształcie piramidy.

wieża Clausiusa Koszalin

W roku 2002 doszło do spotkania grupy znajomych, pracowników Politechniki, w celu omówienia szczegółów dotyczących projektu budowy wieży i wahadła. Padła wówczas propozycja, by stworzyć symbol dedykowany Rudolfowi J.E. Clausiusowi, fizykowi, który urodził się w 1822 roku w Koszalinie. Po długich dyskusjach podjęto decyzję, iż zbudowana zostanie Wieża Clausiusa z zawieszonym w jej wnętrzu wahadłem Foucaulta. Budowla ta będzie symbolem jedności europejskiej, bo Foucault był Francuzem, Clausius Niemcem urodzonym w Koszalinie, a pomysłodawcy projektu reprezentują współczesny Koszalin i polską naukę.

Kanclerz Politechniki Koszalińskiej dr inż. Artur Wezgraj powiedział, iż Clausius idealnie wpisuje się w to, co ma być wyrażone poprzez budowę tej konstrukcji. Koszalińskie wahadło, oprócz walorów czysto naukowych i turystycznych, ma stanowić symbol zarówno Politechniki, jak i jednoczącej się Europy, gdyż projekt dotyczy aż trzech europejskich narodowości: Francuza, który wahadło wymyślił, Niemca urodzonego w Koszalinie oraz Polaków, którzy już od 60 lat budują polski Koszalin.

wieża Clausiusa

Projektów Wieży powstało wiele. Pierwszy ukazywał ją w kształcie piramidy, inny nadawał jej formę wieży na planie trójkątnego krzyża, a jeszcze inny formę latarni morskiej. Ostatecznie przyjęto ten ostatni projekt autorstwa Andrzeja Wójcika.

wieża Clausiusa Koszalin

Wieża ma stanąć przy wejściu do głównego gmachu Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich. Ma ona mieć 25m wysokości i 3,6m głębokości. Średnica Wieży ma wynosić 4,4m. Na szczycie znajdować się będzie świetlik ze szkła i aluminium. Przed wieżą umieszczona będzie tablica z brązu upamiętniająca Rudolfa Clausiusa i zawierająca informacje na temat samej wieży.

wizualizacja wieży Clausiusa

W podziemnym atrium stanowić będzie przestrzeń o powierzchni 200m², na której odbywać się będą pokazy eksperymentów, wystawy sztuki i inne imprezy kulturalne. Prowadzić tam będzie para spiralnych schodów. Po środku atrium za pomocą barierki zostanie wydzielony krąg, wewnątrz którego poruszać się będzie zawieszone u szczytu wieży wahadło Foucaulta - mosiężna kula o masie około 100kg i średnicy 28cm, zawieszona na specjalnej strunie długości 27 metrów. Powolna zmiana płaszczyzny drgań wahadła będzie rejestrowana i wyświetlana na ekranie LCD.