Towarzystwo Wieży Clausiusa

Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwo Wieży Clausiusa

Kadencja 2020-2024

 1. Prezes Zarządu – Danuta Zawadzka
 2. Wiceprezes Zarządu – Henryk Furmańczyk
 3. Wiceprezes Zarządu – Witold Gulbiński
 4. Honorowy Prezes Zarządu – Tadeusz Bohdal
 5. Członkowie Zarządu:
  • Artur Wezgraj
  • Małgorzata Jucha
  • Tomasz Krzyżyński

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący – Jan Walkowicz
 2. Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Suszko
 3. Sekretarz – Jerzy Ratajski


Kadencja 2016-2020

 1. Prezes Zarządu – Tadeusz Bohdal
 2. Wiceprezes Zarządu – Henryk Furmańczyk
 3. Wiceprezes Zarządu – Witold Gulbiński
 4. Honorowy Prezes Zarządu: – Tomasz Krzyżyński
 5. Członkowie Zarządu:
  • Jan Kuriata
  • Artur Wezgraj
  • Tomasz Suszko
  • Małgorzata Jucha

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący – Jan Walkowicz
 2. Zastępca Przewodniczącego – Sebastian Niedźwiedziński
 3. Sekretarz – Jerzy Ratajski

Lista członków Stowarzyszenia:

  • Tadeusz Bohdal
  • Jan Kuriata
  • Witold Gulbiński
  • Tomasz Krzyżyński
  • Henryk Furmańczyk
  • Artur Wezgraj
  • Tomasz Suszko
  • Małgorzata Jucha
  • Józef Sprutta
  • Sebastian Niedźwiedziński
  • Jerzy Ratajski
  • Arkadiusz Kaczmarek
  • Jerzy Kalicki
  • Leon Kukiełka
  • Leszek Laskowski
  • Czesław Łukianowicz
  • Wiesław Miller
  • Jacek Ojrzanowski
  • Jupiter Józef Podlaszewski
  • Jan Walkowicz
  • Andrzej Ziemiński
  • Stanisław Mitura
  • Piotr Wensierski

Konto Stowarzyszenia Towarzystwo Wieży Clausiusa:
Bank Pekao S.A.
I Oddział w Koszalinie
Ul. Jana z Kolna 11
75-204 Koszalin
Nr konta: 39 1240 1428 1111 0010 5355 2685
Roczna kwota składki – 120,00 zł.


człoonkowie Towarzystwa Wieży Clausiusa
Uczestnicy spotkania, na którym powołano Towarzystwo Wieży Clausiusa

Lista członków założycieli

 • Henryk Furmańczyk
 • Witold Gulbiński
 • Dariusz Jastrząb
 • Małgorzata Jucha
 • Arkadiusz Kaczmarski
 • Jerzy Kalicki
 • Tomasz Krzyżyński
 • Leon Kukiełka
 • Leszek Laskowski
 • Czesław Łukianowicz
 • Wiesław Miller
 • Stanisław Mitura
 • Jacek Ojrzanowski
 • Jupiter Józef Podlaszewski
 • Jerzy Ratajski
 • Józef Sprutta
 • Jan Staśkiewicz
 • Jan Walkowicz
 • Piotr Wensierski
 • Artur Wezgraj
 • Andrzej Ziemiński

Lista Członków Honorowych:

 1. Prof. Eri Yagi
 2. Prof. Dieter Hoffmann,
 3. Prof. Marek Danielewski,
 4. Prof. Hans Oechsner,
 5. Prof. Frank Richter,
 6. Dr. Stefan L. Wolff,
 7. Prof. Jacek Szuber,
 8. Prof. Michael Kopnarski,
 9. Mirosław Mikietyński,
 10. Prof. Leszek A. Dobrzański