Kontakt

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Wieży Clausiusa

Politechnika Koszalińska, Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin


Sekretariat Stowarzyszenia

Magdalena Laskowska


KRS: 0000346973
Konto Bankowe:
Bank Pekao S.A. I Oddział w Koszalinie
ul. Jana z Kolna 11, 75-204 Koszalin
Nr konta: 39 1240 1428 1111 0010 5355 2685