Clausius Tower Society

The Management of The Clausius Tower Society

 1. The President – Tomasz Krzyżyński
 2. The Vice-President – Dariusz Jastrząb
 3. The Vice-President – Piotr Wensierski
 4. The Members of the Management:
  • Małgorzata Jucha
  • Jerzy Ratajski

człoonkowie Towarzystwa Wieży Clausiusa
The participants of a meeting of founders of Clausius Tower Society

The list of Founders of Clausius Tower Society

 • Henryk Furmańczyk
 • Witold Gulbiński
 • Dariusz Jastrząb
 • Małgorzata Jucha
 • Arkadiusz Kaczmarski
 • Jerzy Kalicki
 • Tomasz Krzyżyński
 • Leon Kukiełka
 • Leszek Laskowski
 • Czesław Łukianowicz
 • Wiesław Miller
 • Stanisław Mitura
 • Jacek Ojrzanowski
 • Jupiter Józef Podlaszewski
 • Jerzy Ratajski
 • Józef Sprutta
 • Jan Staśkiewicz
 • Jan Walkowicz
 • Piotr Wensierski
 • Artur Wezgraj
 • Andrzej Ziemiński

Honorary Membership of the Society:

 1. Prof. Eri Yagi
 2. Prof. Dieter Hoffmann,
 3. Prof. Marek Danielewski,
 4. Prof. Hans Oechsner,
 5. Prof. Frank Richter,
 6. Dr. Stefan L. Wolff,
 7. Prof. Jacek Szuber,
 8. Prof. Michael Kopnarski,
 9. Mirosław Mikietyński,
 10. Prof. Leszek A. Dobrzański